Wzrosną wynagrodzenia lekarzy stażystów i rezydentów

Wzrosną wynagrodzenia lekarzy stażystów i rezydentów

Ministerstwo Zdrowia planuje podwyższenie płacy zasadniczej lekarzy stażystów o 10%. Z regulacją wsteczną, od 1 stycznia 2009 roku absolwenci Wydziałów Lekarskich Akademii i Uniwersytetów Medycznych będą zarabiali 2007 złotych miesięcznie. Do wynagrodzenia zasadniczego doliczone będą oczywiście dyżury lekarskie stażystów. Podwyżka będzie sfinansowana dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Pracy. Wymienione 2007 złotych to niespełna 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za 2007 rok (!). Dziwi fakt posługiwania się przez Ministerstwo Zdrowia danymi o płacach sprzed półtora roku. Wtedy były przecież całkiem inne ceny towarów, nośników energii itp. Była o wiele większa siła nabywcza pieniądza.

 

 

Podwyżka nie ominie też lekarzy rezydentów. Tutaj Ministerstwo Zdrowia było „łaskawe” zaproponować rezydentom nie mniej niż 110% wyżej podanego miesięcznego średniego wynagrodzenia, oczywiście dotyczącego 2007 roku. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu (w aspekcie pozytywnym), podjęto decyzję o tym, że wynagrodzenie rezydentów będzie uzależnione od dziedziny medycyny i okresu specjalizacji. Takie zróżnicowanie ma zachęcić młodych lekarzy do podejmowania specjalizacji priorytetowych, w których zaobserwowano ograniczenie dostępności do specjalistów. Specjalizacje deficytowe to według ministerstwa: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia, rehabilitacja medyczna, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia. Podwyżka ma obowiązywać od 1 marca 2009 roku. Zgodnie z założeniami, przez dwa pierwsze lata specjalizacji lekarze rezydenci zarobią miesięcznie 3170 zł, a w dziedzinach priorytetowych 3602 zł. Po dwóch latach specjalizacji wynagrodzenie wzrośnie do 3458 zł, a w dziedzinach priorytetowych do 3890 zł. Do tego powinno dołączyć wynagrodzenia za dyżury rezydenckie (dyżury towarzyszące). Nie są to dwie średnie krajowe, jak sugeruje samorząd lekarski i OZZL, ale… idziemy w dobrym kierunku. W przypadku rezydenta chirurgii, w pierwszym roku specjalizowania się podwyżka pensji zasadniczej wyniesie aż 1129 zł.

Zastanawiam się, czy te dane nie spowodują rozdźwięku pomiędzy rezydentami i specjalistami. W wielu powiatowych szpitalach uposażenia zasadnicze specjalistów będą niższe niż rezydentów. Po raz drugi może dojść do takiego paradoksu, że kierownik specjalizacji będzie zarabiał mniej niż specjalizujący się. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2004-2006 przed strajkami lekarskimi. Przyznam się, że jako osoba zarządzająca SPZOZ poczułem jakby „nóż w plecach” po zapoznaniu się z tymi danymi. Oczywiście, ten „nóż” został wbity przez Ministerstwo Zdrowia po to, by w dalszym ciągu skłócać środowisko lekarskie. Z jednej strony słuszna podwyżka, z drugiej – brak zapłaty przez NFZ za wykonane świadczenia medyczne w 2008 roku i zaniżone kontrakty na rok bieżący. Będzie ciężko, ale… cieszę się z tego, że młodzi lekarze będą mieli troszkę lepiej.

 

przewodniczący
Zespołu ds. Młodych Lekarzy LIL
dr n. med. Marek Kos