Refleksja ks. Wojciecha Iwanickiego

Refleksja ks. Wojciecha Iwanickiego

Szanowni Państwo!

Dane nam jest przeżywać kolejne Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Są one dla chrześcijan najważniejszymi świętami, gdyż Chrystus, który jest naszą Paschą, pokonał śmierć i dał nam nowe życie. Przed naszymi oczyma ukazuje się znów pusty Grób Chrystusa, który nie mówi nam „pustych słów”. Głosi wspaniałą prawdę: Nie jestem w życiu sam. Jestem blisko Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Zjednoczony z Nim, jestem silny mocą wiary i Bożej miłości. Przecież świadczy o tym fakt, że zwyciężyliśmy grzech w sakramencie pokuty, a więc umiemy zwyciężać. Potrafimy też zwyciężyć przyszłe pokusy, cierpienia i niepowodzenia życiowe. Żyjąc i cierpiąc z Chrystusem, nie przegramy — będziemy uczestnikami Jego zwycięstwa i zmartwychwstania.

 

W orędziu wielkanocnym w 1980 r. Sługa Boży Jan Paweł II mówił: „Wy, którzy głosicie śmierć Boga, którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z ludzkiego świata, wstrzymajcie się. Chrystus zmartwychwstał! On jest kamieniem węgielnym. Już raz próbowano odrzucić Go i pokonać ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale ten kamień został odwalony. Chrystus zmartwychwstał! Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat ekonomii i polityki, świat nauki i informacji, świat kultury i cywilizacji, świat pokoju […] lub wojny, świat ładu lub terroru. Nie odrzucajcie Chrystusa!”

Te życzenia, wypowiedziane przez Papieża Polaka, przekazujemy wszystkim, od których zależy kształt współczesnego świata. A Wam, pracownikom Lubelskiej Służby Zdrowia, w te wspaniałe Święta życzę radości „mimo wszystko”, mimo trosk przygniatających Wasze serca! Życzę także chrześcijańskiego, paschalnego optymizmu. Życzę Wam, szlachetnym i dobrym, abyście wnosili Chrystusowy ład i radość w zgnębione ciało Waszych codziennych środowisk. Wasza radość niech zastanowi i zawstydzi tych, którzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata i jedynym ratunkiem świata ginącego na naszych oczach w oparach cywilizacji śmierci. Z wiarą i radością wołajmy nie tylko w kościele, ale także w miejscu posługi wobec chorych i cierpiących: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale!” Niech ta wspaniała prawda ma coraz wyraźniejszy wpływ na nasze codzienne postawy życiowe. Bo Pan powróci! Gdy się ukaże Chrystus, […] wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale!” (Kol 3,4). Alleluja!

Wasz
ks. Wojciech Iwanicki
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia