Jesienią wybory!

Jesienią wybory!

XXVI i zarazem ostatni Okręgowy Zjazd Lekarzy tej kadencji, odbył się 21 marca br. w Lublinie. Przebiegał w atmosferze przedwyborczej, bo właśnie zbliżającym się wielkimi krokami wyborom poświęcono najwięcej uwagi, choć nie było ani burzliwej dyskusji, ani ostrej wymiany poglądów.

 

Spotkanie, zgodnie z wieloletnią już tradycją okręgowych zjazdów, rozpoczęła uroczystość wręczenia dyplomu „Laur Medyczny” dla lekarzy uznanych przez środowisko za osobowości, wzorce postępowania zawodowego i etycznego. Tym zaszczytnym dyplomem, na wniosek współpracowników i uczniów wyróżniono w tym roku cztery lekarki: dr Stanisławę Brzozowską, dr Marię Leszczyńską-Spoz, dr Krystynę Ruba-Rej i dr Irenę Spasiewicz-Buczyńską oraz dr. Romana Kowalczyka, który nie mógł z przyczyn obiektywnych odebrać swego dyplomu.

W drugiej części uroczystości odbyła się ceremonia odznaczenia Medalem LIL. Otrzymali go: lekarz z Niemiec Otto Kennel i ks.Gotfried Fellner (w imieniu księdza medal odebrał jego przyjaciel, biskup Mieczysław Cisło), którzy w czasie stanu wojennego organizowali transporty z pomocą dla Polaków z Lubelszczyzny, wśród których były m.in. leki i sprzęt medyczny. Wzruszony Otto Kennel dziękując za medal, wspominał odległe lata, kiedy razem z matką i przyjaciółmi organizowali pomoc dla Polaków. Ciepło i entuzjastycznie o swym przywiązaniu do Polaków mówiła przybyła z tej okazji na zjazd LIL Magdalena Schleeger z ambasady Niemiec w Polsce. Medalami odznaczono także prof. Marię Strużak-Wysokińską, prof. Leszka Szczepańskiego, dr. Janusza Dubejkę oraz dr. Andrzeja Nowińskiego.

Uroczystą część Zjazdu zakończył występ młodego gitarzysty Mikołaja Dudkiewicza, ucznia liceum OSM im. Karola Lipińskiego.

Część robocza zjazdu była poświęcona przyjęciu sprawozdań z działalności LIL w 2008 roku. Wysłuchano relacji z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; bez dyskusji przyjęto też sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2008 i uchwalono budżet na rok 2009.

Następnie odbyła się dyskusja poświęcona wyborom do samorządu lekarskiego. Anna Zmysłowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej oraz członek Krajowej Komisji Wyborczej, podkreśliła, że zjazd, a także najbliższe tygodnie to dobry czas na głębokie zastanowienie się nad nazwiskami kandydatów, których lekarze wybiorą do samorządu. – Warto zadbać, aby nie były to przypadkowe osoby. Praca w samorządzie wymaga dyspozycyjności i poświęcenia wolnego czasu, a także zaangażowania – podkreślała, przypominając, że na Lubelszczyźnie wybory odbędą się w 63 rejonach. – Blisko 9,5 tysiąca uprawionych do głosowania lekarzy z naszego województwa wybierze 309 delegatów. Wybieramy jednego delegata na 30 lekarzy.

Gość zjazdu, Andrzej Włodarczyk, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apelował o „dopływ świeżej krwi” i szukanie kandydatów wśród młodych lekarzy. – Robimy się coraz starsi, a niestety nie widać naszych młodszych następców, którzy garnęliby się do pracy w samorządzie – dodał jednak, że warto także inwestować w doświadczonych, starszych działaczy, których wiedza jest nie do przecenienia.

Anna Augustowska