Św. Kamil nagrodził lublinian

Św. Kamil nagrodził lublinian

10 lutego, w przeddzień Światowego Dnia Chorego, w Warszawie wręczono Nagrody im. świętego Kamila – patrona chorych. Nagrodę specjalną otrzymał profesor Jerzy Kowalczyk, szef Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie. Wyróżnienie otrzymała też Marzena Samardakiewicz – psychoonkolog także z tej kliniki. Tegoroczne Nagrody im. św. Kamila przyznano osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w dziedzinie onkologii dziecięcej.

Nagroda im. św. Kamila została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Ojców Kamilianów z Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej główną ideą jest wyróżnienie osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. W poprzednich dwóch latach nagrodę przyznano ludziom pracującym na rzecz chorych psychicznie i nieuleczalnie chorych. Wśród nagrodzonych są lekarze, dziennikarze oraz organizacje społeczne pomagające dzieciom z choroba nowotworową oraz ich rodzinom.

W tym roku wyróżnieniem uhonorowano także dziennikarkę Polskiego Radia Lublin, Ewę Dados.