Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej 2009

Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej 2009

Obradująca 20 stycznia 2009 r. Kapituła Medalu LIL postanowiła wyróżnić Medalem następujące osoby:

•   prof. dr hab. Marię Strużak-Wysokińską, wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej. Pełniła też funkcję dyrektora Instytutu Stomatologii w Lublinie, prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii, konsultanta krajowego ds. stomatologii zachowawczej.

•   dr. n. med. Janusza Dubejkę, od 1995 r. ordynatora Oddziału Kardiologii Szpitala MSWiA. W latach 1989-1997 oraz obecnie członek Okręgowej Rady Lekarskiej i wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej ORL. Współtwórca i prezes Oddziału Wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

•   dr. Andrzeja Nowińskiego, przez 37 lat kierownika Poradni Leczenia Niedowidzenia i Zeza – praktycznie jedynej o tym zakresie badań placówki w Lublinie, która niosła pomoc tysiącom małych pacjentów. Od 1982 r. delegat na okręgowe zjazdy lekarzy, obecnie członek Okręgowej Rady Lekarskiej i przewodniczący Komisji ds. Konkursów.

•   prof. dr hab. Leszka Szczepańskiego, dziekana Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie w latach 1990-93, kierownika Kliniki Reumatologii w latach 1990-2003, kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych w latach 1990-97, przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego od 1978 r. do chwili obecnej, organizatora 9 zjazdów w ramach „ Lubelskich Dni Reumatologicznych”, delegat na okręgowe zjazdy lekarzy obecnej kadencji.

Medalem LIL zostali również odznaczeni dwaj obywatele Republiki Federalnej Niemiec: dr n. med. Otto Kennel i ks. Gotfried Fellner. W okresie stanu wojennego obaj zorganizowali kilka transportów darów o wartości kilkuset tysięcy marek. Wśród darów były m.in.: leki, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, artykuły spożywcze, odzież. W rozdział darów czynnie włączyła się kuria lubelska.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się 21 marca 2009 r. w Sali Audytorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Al. Racławickie 1 podczas XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Jerzy Jakubowicz