Rynek Zdrowia debatował w Lublinie

Rynek Zdrowia debatował w Lublinie

 

 Lublin był czwartym, po Poznaniu, Gdańsku i Krakowie, miastem w Polsce, w którym odbyła się konferencja zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Rynek Zdrowia” z cyklu „System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy – regionalne perspektywy”.

Organizatorzy podobne debaty przeprowadzą jeszcze w Warszawie i Katowicach.

Lubelska konferencja odbyła się 18 lutego br. w sali konferencyjnej hotelu „Victoria”. Podobnie jak w innych miastach, także w Lublinie, debata, w której uczestniczyło ok. 200 osób, była poświęcona problemom funkcjonowania ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie. Do udziału w dyskusji zaproszono m.in. dyrektorów szpitali, szefów klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ekspertów rynku medycznego, przedstawicieli samorządów, NFZ i polityków. Jednym z gorących tematów, który komentowano w czasie spotkania, był ogłoszony dzień wcześniej – 17 lutego – rządowy tzw. plan B, czyli „Ratujmy polskie szpitale”. Niestety, ocena tej strategii nie spotkała się z przychylną oceną zgromadzonych na sali. Zarzucano brak szczegółowego omówienia poszczególnych rozwiązań przewidzianych w planie, a także niejasność w przekazywaniu środków finansowych na oddłużenie szpitali, które będą chciały przekształcać się w spółki prawa handlowego.       aa