Wyróżnieni Dyplomem Laur Medyczny
Wyróżnieni Dyplomem Laur Medyczny


Na posiedzeniu 18 lutego 2009 r. Okręgowa Rada Lekarska na wniosek współpracowników i uczniów podjęła uchwałę o wyróżnieniu Dyplomem „Laur Medyczny” lekarzy:

Dr Stanisławę Brzozowską – specjalistę z ftyzjatrii. Do 1995 r. pełniła funkcję ordynatora Oddziału Chorób Płuc w szpitalu w Krasnymstawie. Obecnie na emeryturze.

Dr. Romana Kowalczyka – specjalistę z chirurgii. W swej wieloletniej pracy zawodowej pełnił m.in. odpowiedzialne funkcje dyrektora ZOZ w Krasnymstawie, ordynatora Oddziału Chirurgii. Obecnie na emeryturze.

Dr Marię Leszczyńską-Spoz – specjalistę w zakresie analityki lekarskiej. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej ZOZ w Kraśniku. Obecnie na emeryturze.

Dr Krystynę Ruba-Rej – specjalistę z pediatrii. Pełniła funkcję ordynatora oddziału pediatrii i ordynatora oddziału neonatologii szpitala w Kraśniku. Obecnie na emeryturze.

Dr Irenę Spasiewicz-Buczyńską – specjalistę z okulistyki. Przez wiele lat pracowała jako starszy asystent w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Kraśniku. Niezwykle aktywna w działalności samorządu lekarskiego, przez 4 kadencje była członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie.

Jerzy Jakubowicz