Delegatura Bialskopodlaska LIL

Delegatura Bialskopodlaska LIL

 

W 2008 roku odbyły się tylko 4 posiedzenia Delegatury Bialskopodlaskiej, na których analizowano trudną sytuację finansową niezarobkujących lekarzy emerytów, pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących lekarzy z tytułu choroby, obowiązek rozliczeniowy punktów edukacyjnych i formy przekazywania dokumentacji, niską frekwencję na Zjazdach oraz zebraniach.

 

Zapoznano delegatów z konwentem Dyrektorów ZOZ oraz stanowiskiem stomatologów nt. proponowanych kontraktów z NFZ.

Czterem lekarzom ze względu na zły stan zdrowia Komisja Socjalno-Bytowa udzieliła pomocy finansowej.

Odbył się: XVII Bal Lekarza w Zajeździe „Jolanta” w Czosnówce, wyjazd na Galę Walentynkową w Sali Kongresowej, wyjazd do Teatru im. Węgierki w Białymstoku, wyjazd do Kijowa, wyjazd do Żółkwi – Lwowa – Podhorców i Złoczowa, wyjazd do Białegostoku – Świętej Wody – Wilna i Trok, wyjazd do Poznania – Kórnika – Biskupina – Lubostronia, wyjazd do teatru Wielkiego we Lwowie na spektakl. pt. Córka źle strzeżona oraz Madame Butterfly.

6 stycznia lekarze z Koła Lekarzy Emerytów i Rencistów spotkali się po raz kolejny. Tym razem w „Karczmie Rycerskiej” udział wzięło 27 osób z terenu delegatury bialskopodlaskiej: Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej.

Odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku dr. Janusza Teresińskiego, dr Danutę Kossowską, dr Marię Barańską-Strzelczak, dr Alicję Wawrzkiewicz-Maksymiuk oraz felczera Mariana Krawczyka. Nie zawsze jesteśmy informowani na bieżąco o śmierci naszych kolegów. Pamiętamy o zmarłych kolegach w Święto Zmarłych, 11 listopada bierzemy udział w uroczystościach poświęconych odzyskaniu niepodległości. Począwszy od 2008 roku, 21 listopada w kalendarz delegatury została wpisana msza święta w intencji zmarłych lekarzy w Kościele p.w. świętego Michała Archanioła.

Poza tym kompletujemy dokumenty związane z rejestracją praktyk lekarskich, prawem wykonywania zawodu, a od listopada z punktami edukacyjnymi, kontynuujemy informacje odnośnie ubezpieczeń OC lekarzy, udzielamy pożyczek (12 pożyczek, głównie socjalnych), przyjmujemy składki na rzecz Izby Lekarskiej.

 

Przewodniczący
Delegatury Bialskopodlaskiej LIL

lek. Jan Hałabuda