Okiem Eskulapa
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy

Okiem Eskulapa

Komisja Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy „Okiem Eskulapa”. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach tematycznych: Woda symbolem życia, Pejzaż i architektura, Temat dowolny. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2009 roku.

Wernisaż i rozdanie nagród – 15 maja 2009 r.

Bliższe informacje na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej:
www.izba-lekarska.org.pl