Odeszli…
Dr Zbigniew Cichosz (1932-2008)

Dr Zbigniew Cichosz urodził się w Dąbiu w powiecie łukowskim. W 1951 r., po maturze zdanej w łukowskim LO im. Tadeusza Kościuszki, rozpoczął studia w lubelskiej AM. Dyplom lekarza uzyskał w 1957 roku.

W latach 1957-1961 dr Cichosz pracował w szpitalu powiatowym w Łukowie jako asystent na oddziale chorób wewnętrznych. W latach 1961-1963 pełnił obowiązki lekarza wojskowego w Dęblinie, uzyskując stopień kapitana. W latach 1963-1976 pracował jako asystent na oddziale gruźlicy i chorób płuc szpitala powiatowego w Łukowie.

W 1966 roku uzyskał specjalizację z zakresu chorób płuc.

W latach 1969-1970 pełnił obowiązki ordynatora oddziału gruźlicy i chorób płuc szpitala w Radzyniu Podlaskim. Od 1976 roku do przejścia na emeryturę w roku 1993 dr Zbigniew Cichosz pracował na Oddziale Ftyzjopulmonologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego.

Przez całe życie dr Cichosz był oddany chorym. Swoją pracę wykonywał z niezwykłą sumiennością i dociekliwością. Dobro chorego było dla Niego najwyższym prawem. Zawsze życzliwy dla kolegów, służył im swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przez całe życie pozostał wierny wyniesionym z domu zasadom patriotycznym i religijnym, które starał się przekazywać innym. Działał w Stowarzyszeniu Akcja Katolicka.

Dr Zbigniew Cichosz zmarł 2 lipca 2008 roku pozostawiając żonę i dwie córki. Był człowiekiem prawym, dobrym i skromnym. Takim właśnie pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy z Oddziału Ftyzjopulmonologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie

 
 
Dr Elżbieta Anna Starczuk (1956-2008)

7 września 2008 roku pożegnaliśmy naszą koleżankę,
Elżbietę Annę Starczuk z domu Chmiel.

Studiowała stomatologię w Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 1981 roku. Do 2003 roku pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. W ostatnich latach prowadziła indywidualną praktykę stomatologiczną.

Przez 27 lat pracy stale poszerzała i uzupełniała swoją wiedzę zawodową. Tytuł specjalisty stomatologii ogólnej uzyskała w 1991 roku.

W codziennych kontaktach była skromna, bardzo koleżeńska, oddana swoim pacjentom.

Żegnamy Ją ze smutkiem, zachowując o Niej najlepszą pamięć.

Koleżanki i koledzy

 
Dr Jerzy Bednarz (1950-2008)

Z głębokim żalem informujemy, że 10 listopada 2008 roku, po długiej chorobie zmarł nasz przyjaciel, kolega, nauczyciel lek. med. Jerzy Bednarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ginekolog-położnik, współzałożyciel i ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Hrubieszowie.

Urodził się 26 marca 1950 r. w Krakowie. Po ukończeniu liceum studiował w latach 1967-1973 na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie również odbył staż podyplomowy.

Kolejne miejsca pracy to Zakład Karny w Nowej Hucie (1974-1975), Sanatorium Uzdrowiskowe w Krynicy (1976-1977), ZOZ w Brzesku (1977-1985), gdzie pracował na Oddziale Położnictwa i Ginekologii.

Od 1985 roku związał się ze szpitalem w Hrubieszowie. Pracował początkowo jako asystent na Oddziale Położnictwa i Ginekologii. Po krótkim czasie rozpoczął specjalizację z anestezjologii, która stała się kolejnym etapem Jego drogi zawodowej. Przez rok czasu pełnił obowiązki kierownika pogotowia. Po uzyskaniu I stopnia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii objął funkcję kierownika Działu Anestezjologii. Ciągle podnosił swoje kwalifikacje, w 1996 r. uzyskał II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, później certyfikat FEEA, chętnie uczestniczył w kursach, spotkaniach naukowych i konferencjach.

Obdarzony zaufaniem środowiska lekarskiego, był delegatem na Okręgowy Zjazd Izb Lekarskich, a także przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związków Zawodowych Anestezjologów.

W latach 1988-2003 pełnił funkcję kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Będąc oddanym anestezjologiem, nie zapomniał o swojej pierwszej specjalizacji – pracował w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Hrubieszowie, jak również w Ośrodkach Zdrowia podległych SP ZOZ.

W październiku 2005 r. spełniły się jego wieloletnie marzenia – utworzony został Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego ordynatorem został właśnie Jerzy Bednarz. Pozostał nim do ostatnich chwil swojego życia.

Swoim nagłym odejściem poruszył nasze serca. Zawsze gotów służyć radą i pomocą, skromny, wiecznie zapracowany, wymagający przede wszystkim od siebie, zawsze mający na uwadze dobro pacjenta. Wzorowy lekarz-katolik, wierny etyce lekarskiej, swój zawód rozumiał jako służbę ludzkiemu życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Wychował kilku lekarzy-anestezjologów, których nauczył uczciwości, rzetelności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pozostał po nim żal i smutek. Brakuje nam jego zapału, energii, cennych rad i tych często powtarzanych słów: „no, jak tam dziś nasi pacjenci”.

pracownicy Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Hrubieszowie