Lubelsko-lwowska współpraca studentów
Lubelsko-lwowska współpraca studentów


Kontakty uniwersytetów medycznych w Lublinie i Lwowie trwają już od wielu lat i stale się rozwijają, obejmując coraz to nowe dziedziny medycyny. Do tej współpracy dołączyli także stomatolodzy.

Jak nas poinformowała profesor Teresa Bachanek, kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie, formą, która dobrze się sprawdza, jest wakacyjna wymiana studentów. Trwa od dwu lat i obejmuje kilkuosobowe grupy studentów.

W roku ubiegłym od 11 do 23 sierpnia z naszej strony wyjechała do Lwowa grupa 8-osobowa pod opieką profesor Teresy Bachanek i dr. Ewy Wolańskiej. W trakcie pobytów zarówno studenci ukraińscy w Lublinie, jak i nasi we Lwowie odbywają praktyki zawodowe, wykonując mniej skomplikowane zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki.

Ideę wymiany studentów popierają władze obu uniwersytetów medycznych. Jest więc nadzieja na dalszy rozwój tej formy współpracy. Wymiana studentów owocuje także wzajemną współpracą na polu naukowym. Na razie jest ona jeszcze stosunkowo skromna, ale istnieją plany jej rozszerzenia.            (ed)