Przychodzi przedstawiciel medyczny do… lekarza
Przychodzi przedstawiciel
medyczny do… lekarza

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązują prawne ograniczenia dotyczące m.in. sposobu przekazywania reklamy produktu leczniczego kierowanej do lekarzy przez przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Ograniczenia te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1327).

Według nowych zasad – spotkania lekarzy z przedstawicielami medycznymi lub handlowymi w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept – mogą odbywać się tylko poza godzinami pracy tych osób (lekarzy).

Z wyjaśnień resortu zdrowia wynika, że zakaz odwiedzania lekarzy w godzinach pracy obejmuje nie tylko wizyty w trakcie przyjmowania pacjentów przez lekarza, ale w ogóle w czasie godzin jego pracy, także tych przeznaczonych na inne czynności, np. wypełnianie dokumentacji medycznej.

Na każde spotkanie z lekarzem, w celu i miejscu wyżej określonym, przedstawiciel medyczny lub handlowy musi wcześniej uzyskać każdorazowo zgodę od kierownika placówki medycznej, w której pracuje lekarz. W przypadku grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej – zgodę taką przedstawiciel uzyskuje od osoby wykonującej zawód medyczny w ramach tej praktyki.

Rozporządzenie zawierające powyższe uregulowania poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r., które utraciło moc z dniem 2 listopada 2008 r.

Alicja Lemieszek

radca prawny LIL