Daj się zmrozić czyli krioterapia
Daj się zmrozić czyli krioterapia

 

W Lublinie można już korzystać z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Komorę do tego typu terapii uruchomił właśnie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. 

Na refundowanie tych zabiegów zgodził się też NFZ.

To pierwsze w naszym mieście urządzenie do krioterapii całego ciała – mówi dyrektor WOMP-u, Anna Rutczyńska-
­-Rumińska
. – Do tej pory znane i stosowane były tylko zabiegi z krioterapii miejscowej, tego typu aparaty posiada zdecydowana większość ośrodków rehabilitacji ruchowej w regionie.

WOMP od kilku lat prowadzi przy ul. Nowy Świat cieszący się ogromnym powodzeniem wśród pacjentów, doskonale wyposażony Dzienny Ośrodek Rehabilitacji. – Kiedy jednak w ubiegłym roku pod nasze skrzydła trafił decyzją sejmiku województwa ośrodek medycyny sportowej (przeniesiony z Al. Zygmuntowskich), zdecydowaliśmy doposażyć placówkę i dzięki temu zakupiliśmy kriokomorę – dodaje dyrektor Rutczyńska‑Rumińska.

Aparatura to jednak nie wszystko. Trzeba było wynająć osobny budynek, w którym nie tylko znalazła się kriokomora, ale także całkiem od podstaw urządzona i wyposażona w różnorodny sprzęt sala gimnastyczna.

Szczerze mówiąc to właśnie ta sala była najdroższą inwestycją. Ale bez niej nie można prowadzić krioterapii. Po każdym zabiegu pacjent musi jeszcze przez ok. 20-30 minut ćwiczyć pod okiem rehabilitanta – wyjaśnia szefowa WOMP-u.

 Krioterapia ogólnoustrojowa (całego ciała) wykorzystuje w procesie leczenia krańcowo niskie temperatury. Czynnikiem schładzającym cały organizm jest zimne powietrze o temperaturze od -60 do -150 stopni Celsjusza. Zabieg w kriokomorze trwa od 2 do 3 minut. U dorosłego człowieka krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur uruchamia reakcję hormonalną, powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięśni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych. Istotne jest też, że w obrębie kończyn zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych pod wpływem niskich temperatur. Wszystko to stwarza m.in. komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne miejscowo, a ich suma daje efektywną odnowę biologiczną. Zaobserwowano też wyraźny wzrost odporności ustroju.

Należy podkreślić, że wykorzystywanie oddziaływania niskich temperatur kriogenicznych ma nie tylko zastosowanie w medycynie, w postępowaniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdrowych, uprawiających sport – mówi Anna Rutczyńska‑Rumińska dodając, że to także doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm.

WOMP ma podpisaną umowę z NFZ, który refunduje na podstawie skierowania od lekarza specjalisty 10 zabiegów w jednym cyklu. W ciągu roku ubezpieczony może odbyć dwa takie cykle w odstępie 4-6 miesięcy.

Anna Augustowska