Archiwum: 2008

Pokazywać mocne strony? Czemu nie!

Akcja promocyjna DSK Pokazywać mocne strony? Czemu nie! Jedyny w regionie szpital dziecięcy, lubelski DSK, postanowił pochwalić się swoim dorobkiem oraz możliwościami leczniczo-diagnostycznymi. Zorganizował akcję promocyjną, której pierwsza odsłona zatytułowana „DSK dzisiaj” odbyła się w połowie listopada. Uczestnicy mogli zobaczyć prezentacje

Forum trudnych przypadków

Reumatologia dziecięca Forum trudnych przypadków Już po raz czwarty zespół reumatologów dziecięcych Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z Lubelskim Oddziałem PTR organizują ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą trudnościom diagnostycznym i terapeutycznym w codziennej praktyce. Stworzona przed

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OC DLA LEKARZY

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OC DLA LEKARZY Szanowni Państwo, Energo-Inwest-Broker SA ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję nawiązania współpracy, której celem będzie zawarcie i obsługa ubezpieczenia Państwa odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wszelkie materiały związane z zawarciem ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej

Otyłość

Otyłość O osobach z nadwagą mówi się delikatnie: puszyści. Nie uważamy ich za chorych, tylko za ludzi niemających silnej woli i lubiących dobrze zjeść. Większość grubasów problem otyłości widzi w kategoriach estetycznych, ewentualnie praktycznych, np. ograniczenie sprawności fizycznej czy kłopoty

Pomyłki w medycynie

Lektura pod choinkę Pomyłki w medycynie Coraz częściej okazuje się, że niektóre metody lecznicze, powszechnie stosowane i uchodzące za skuteczne, nie wytrzymują próby badań naukowych i odchodzą do lamusa. Pół biedy, gdy okazują się tylko nieskuteczne, gorzej, gdy badania stwierdzają

Kapituła Medalu LIL

Kapituła Medalu LIL Na posiedzeniu kapituły w dniu 17.10.2008 r. zdecydowano jednomyślnie, że kanclerzem Kapituły na następny okres działalności pozostanie Witold Fijałkowski, a wicekanclerzem Jan Kondratowicz-Kucewicz. Funkcję sekretarza zgodziła się pełnić Ewa Tuszkiewicz-Misztal. W składzie Kapituły Medalu LIL znalazło się

ORL w Lublinie przyłącza się do protestu ORL w Białymstoku

ORL w Lublinie przyłącza się do protestu ORL w Białymstoku ws. nowych uregulowań dotyczących składek członkowskich emerytów i rencistów zawartych w uchwale NRL nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 r. ORL nie zgadza się na obarczenie części emerytów i rencistów

Z obrad ORL

Z obrad ORL • Otwierając obrady ORL 19 listopada, Andrzej Ciołko prezes LIL złożył gratulacje i życzenia owocnej pracy członkowi ORL Tomaszowi Pękalskiemu z okazji wygrania konkursu na dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dyrektor Pękalski, dziękując, powiedział, że jest dumny

Mammogramy z Białej najlepsze!

Mammogramy z Białej najlepsze! Na stronach internetowych biura ds realizacji programów przesiewowych ogłoszono wyniki audytu klinicznego za 2007 r. Przeprowadzono ocenę jakości zdjęć mammograficznych w ośrodkach wykonujących badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zespół oceniający punktował jakość obrazu. Wszystkie

Pytania o jakość

Mammografia Pytania o jakość Niedawno w polskich mediach toczyła się dyskusja na temat celowości przeprowadzania masowych badań mammograficznych kobiet. Był to bezpośredni skutek informacji, że w wielu placówkach jakość tych badań jest tak niska, że na ich podstawie nie ma