Delegatura w Białej zaprasza seniorów
Delegatura w Białej zaprasza seniorów

6 stycznia 2009 r. o godz.12.00 Delegatura LIL w Białej Podlaskiej zaprasza lekarzy emerytów i rencistów do Karczmy Rycerskiej na tradycyjne spotkanie noworoczne. Organizowane od siedmiu lat spotkania zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Delegatury do 20 grudnia br., tel. 083 34-28-207.