Pożyczki
Pożyczki

 Pożyczki socjalne zrealizowane zostaną w grudniu 2008 do numeru 445. Pożyczki szkoleniowe realizowane są na bieżąco.

Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL – 081 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 083 342 82 07, Chełmie – 082 564 35 99, oraz w Zamościu – 084 638 46 58.

Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.

Przypominamy o obowiązku terminowej spłaty rat zaciągniętych pożyczek do dnia 10. każdego miesiąca. W przypadku nieterminowych spłat naliczane będą odsetki karne w wysokości przewidzianej w umowach pożyczkowych.

W przypadku dłuższego zalegania ze spłatą wysyłane będą wezwania do żyrantów.