Sieć MPD
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Sieć MPD

– Ogólnopolska Federacja Organizacji na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

 

Mamy przyjemność poinformować osoby z mpd, ich rodziny i opiekunów, lekarzy i terapeutów, że z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z mpd tworzona jest ogólnopolska federacja organizacji – Sieć MPD. Jest ona wzorowana na angielskim SCOPE (dawne Spastic Society) oraz holenderskim BOSK –organizacjach parasolowych od lat z sukcesem walczących o prawa osób z niepełnosprawnością ruchową, a szczególnie z mpd.

W październiku odbyła się pierwsza z trzech konferencji nt. „W poszukiwaniu rozwiązań systemowych – standardy postępowania z dzieckiem z mpd, konsolidacja działań i federalizacja instytucji”. Wzięło w niej udział prawie 200 osób z całej Polski, w tym wielu lekarzy i terapeutów. Kolejna konferencja planowana jest na styczeń 2009 r., wówczas odbędzie się także debata nad możliwościami wdrażania ww. standardów oraz statutem federacji. W ramach projektu zostanie także uruchomiona strona i forum internetowe dla wszystkich poszukujących informacji na temat miejsc i form pomocy osobom z mpd. Znajdą się tam również komunikaty o publikacjach i szkoleniach dla specjalistów. Te ostatnie są jednym z ważnych celów projektu, podobnie jak utworzenie i monitorowanie sieci placówek dla osób z mpd, świadczących na ich rzecz wysokiej jakości usługi terapeutyczne, socjalne i prawne.

Do udziału w projekcie mogą zapraszamy wszystkie osoby zatrudnione bądź działające w organizacjach pozarządowych, którym zależy na poprawie sytuacji tej grupy niepełnosprawnych oraz uporządkowaniu i zbliżeniu polskich standardów opieki i terapii do standardów europejskich.

 Więcej informacji na temat projektu należy szukać na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu www.spdn.pl .

 

Aleksandra Wnuk

psycholog rehabilitacji i koordynator projektu

 

Lider Federacji SPDN

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

(ogł)