Pokazywać mocne strony? Czemu nie!
Akcja promocyjna DSK

Pokazywać mocne strony? Czemu nie!

Jedyny w regionie szpital dziecięcy, lubelski DSK, postanowił pochwalić się swoim dorobkiem oraz możliwościami leczniczo-diagnostycznymi. Zorganizował akcję promocyjną, której pierwsza odsłona zatytułowana „DSK dzisiaj” odbyła się w połowie listopada. Uczestnicy mogli zobaczyć prezentacje multimedialne przygotowane przez cztery spośród siedemnastu klinik działających na terenie szpitala.

– Chcemy w ten sposób pokazać, jak szerokim zakresem diagnostyki i możliwościami leczenia dzieci w wielu dziedzinach medycyny wieku rozwojowego dysponujemy – mówił dyrektor DSK Jerzy Szarecki, zapowiadając kolejne etapy promocji.

– Na co dzień wiedzę o mocnych stronach placówki posiada tylko wąskie grono zainteresowanych. Warto, aby dotarła ona także do innych. Taka promocja to również okazja do podkreślenia konieczności istnienia takiej placówki: leczą się tu dzieci z całego regionu środkowo-wschodniej Polski, pracują wybitni specjaliści pediatrzy – mówiła Jolanta Niewiedzioł, dyrektor ds. lecznictwa DSK.

Jako pierwsza zaprezentowała się kierowana przez prof. Ewę Tuszkiewicz-Misztal Klinika Chorób Płuc i Reumatologii. To jedna z dwóch klinik w kraju posiadająca akredytację do prowadzenia specjalizacji z reumatologii. Posiada pracownię badań czynnościowych układu oddechowego, w której wykonuje się kompleksowe badania. W klinice wykonywane są badania kapilaroskopowe naczyń poprzez płytkę paznokciową (oprócz lubelskiego DSK wykonuje je tylko jeden ośrodek w Polsce).

Prof. Jerzy Kowalczyk przedstawił Klinikę Hematologii i Onkologii Dziecięcej­ z Oddziałem Przeszczepowym, gdzie przeprowadza się przeszczepy zarówno od dawców niespokrewnionych, jak i z krwi pępowinowej. Klinika posiada referencyjne dla całej Polski laboratorium diagnostyki genetycznej w białaczkach u dzieci.

Szef Kliniki Ortopedii Dziecięcej prof. Andrzej Gregosiewicz mówił o unikalnych zabiegach stosowanych w ciężkich deformacjach kręgosłupa i klatki piersiowej. To właśnie ortopedzi z tej kliniki jako jedyni w kraju stosują już standardowo nowoczesne biotechnologie wspomagające odbudowę tkanek narządu ruchu. Lubelska klinika specjalizuje się w wydłużaniu kończyn metodą Ilizarowa zmodyfikowaną przez dołączenie biologicznej stymulacji kościotworzenia, co skraca okres leczenia nawet o połowę.

O dokonaniach dziecięcych anestezjologów mówił dr Witold Lesiuk, ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii, przypominając, że oddział jest ośrodkiem referencyjnym dla pacjentów z sepsą meningokokową i paciorkowcową i osiąga bardzo dobre wyniki w ich leczeniu.

Na zakończenie w swoje progi zaprosiło szpitalne laboratorium należące do sieci SYNEVO Polska. Placówka może wykonać ponad 4500 różnych badań, posiada wysokospecjalistyczny sprzęt do technik rozdziałowych chromatograficznych i elektroforetycznych. Uczestniczy w IQCS oraz EQCS (systemy kontroli jakości wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjne): Labquality, RIQAS, PolMicro i ogólnopolskim­ systemie­ kontroli jakości organizowanym­ przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, spełniając standardy Europejskich Systemów Kontroli Jakości.

– Pracujemy w zintegrowanym systemie informatycznym umożliwiającym szybki dostęp do badań wykonywanych poza lubelskim laboratorium – mówiła kierująca lubelską placówka dr n.farm. Beata Jakubowska-Solarska.

W ośrodku tworzy się właśnie bazę dydaktyczną dla osób specjalizujących się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz studentów Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kolejny etap prezentacji zaplanowano na wiosnę 2009 r.

– Akcja adresowana jest także do władz: chcemy pokazać, jak ważną funkcję wypełniamy. Liczymy też, że dzięki temu uda się podnieść wyceny świadczeń pediatrycznych, które teraz są bardzo zaniżone i powodują, że wszystkie dziecięce szpitale w Polsce mają kłopoty finansowe – mówiła rzeczniczka DSK Agnieszka Osińska.

Anna Augustowska