Forum trudnych przypadków
Reumatologia dziecięca

Forum trudnych przypadków

Już po raz czwarty zespół reumatologów dziecięcych Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z Lubelskim Oddziałem PTR organizują ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą trudnościom diagnostycznym i terapeutycznym w codziennej praktyce. Stworzona przed czterema laty formuła konferencji tak utrafiła w potrzeby reumatologów dziecięcych, że wymogli na organizatorach przygotowywanie kolejnych spotkań co roku.

– Założyliśmy – mówi prof. Ewa Tuszkiewicz, przewodnicząca komitetu organizacyjnego – że nie będziemy powielać klasycznej konwencji konferencji z „referatami na temat”. W czasie naszych spotkań uczymy się na konkretnych przypadkach. Uczestnicy przedstawiają swoich pacjentów: trudne, nietypowe, ciekawe przypadki; na zbliżającej się sesji mają być one związane z układowymi chorobami tkanki łącznej­. Traktujemy­ te krótkie prezentacje jako wstęp do wnikliwych, swobodnych dyskusji. Myślę, że udało nam się stworzyć bardzo potrzebne lekarzom forum wymiany doświadczeń, możliwość konsultacji czy wyjaśniania wątpliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Mamy wielką satysfakcję, gdyż na nasze zjazdy przyjeżdżają reumatolodzy dziecięcy ze wszystkich ośrodków w Polsce. Od początku uczestniczą w nich także koledzy ze Lwowa.

Tematy kolejnych konferencji także proponują sami uczestnicy. Wiodącym zagadnieniem najbliższego spotkania będą szczepienia ochronne u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Wprowadzeniem do dyskusji będzie wykład prof. dr hab. Jacka Wysockiego pt. „Szczepienia ochronne u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi”. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na trudne pytanie: jakie szczepionki i kiedy możemy podawać chorym.

Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Trudności Diagnostyczne i Terapeutyczne w Reumatologii Dziecięcej

27-29 marca 2009 r.

Kazimierz Dolny

Komitet organizacyjny:

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali

20-093 Lublin, ul. W. Chodźki 2

tel. 081 71-85-477, fax: 081 74-30-141

e-mail: konferencja@dsk.lublin.pl

Miejsce obrad:

Dom Pracy Twórczej Architekta – SARP

Rynek 20, Kazimierz Dolny

tel. 081 883 55 44, fax: 081 883 55 02

e-mail: sarp@dom-architekta.pl

Opłata rejestracyjna:

Uczestnik: 50 zł

Osoba towarzysząca: 50 zł

Opłatę za udział w konferencji prosimy przekazywać do dnia 15.01.2009 r.
na konto:

PTR Oddział w Lublinie

Komitet Organizacyjny Konferencji Reumatologów Dziecięcych

Kazimierz Dolny 27-29/03/2009.

20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8

PKO BP 51 1020 3147 0000 8302 0003 4975

Uczestnikom przysługuje 10 punktów edukacyjnych.