OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OC DLA LEKARZYOFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

UBEZPIECZEŃ OC DLA LEKARZY

Szanowni Państwo,

Energo-Inwest-Broker SA ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję nawiązania współpracy, której celem będzie zawarcie i obsługa ubezpieczenia Państwa odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wszelkie materiały związane z zawarciem ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej
http://medyk.eib.com.pl

W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek niejasności dotyczących proponowanych ubezpieczeń lub sposobu wypełnienia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z panem Markiem Ostrowskim pod numerem 697-030-425 lub e-mail pod adresem medyk@eib.com.pl.

Serdecznie zapraszam do współpracy

Prezes Zarządu

Rafał Kaszubowski

Prykładowe składki za okres 12 miesięcy:

1. Ginekolog OC obowiązkowe przyjmującego zamówienie (niezależnie od ilości kontraktów) plus ubezpieczenie nadwyżkowe na 250 000 euro – 998,00 zł.

2. Anestezjolog zakres i sumy gwarancyjne jw. – 998,00 zł.

3. Stomatolog zakres i sumy gwarancyjne jw. – 606,00 zł.

4. Pediatra zakres I sumy gwarancyjne jw. – 344,00 zł.

 

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia z sumą gwarancyjną 500 000 i 1 mln euro przy ubezpieczeniu dobrowolnym stanowiącym nadwyżkę nad ubezpieczenia obowiązkowe.

 

Wszystkie ubezpieczenia zawierane będą w PZU SA, za pośrednictwem Energo-Inwest-Broker SA, działającym w imieniu i na rzecz ubezpieczającego.