Kapituła Medalu LIL
Kapituła Medalu LIL

Na posiedzeniu kapituły w dniu 17.10.2008 r. zdecydowano jednomyślnie, że kanclerzem Kapituły na następny okres działalności pozostanie Witold Fijałkowski, a wicekanclerzem Jan Kondratowicz-Kucewicz. Funkcję sekretarza zgodziła się pełnić Ewa Tuszkiewicz-Misztal. W składzie Kapituły Medalu LIL znalazło się 21 osób oraz 3 członków honorowych.

Zgromadzonym członkom Kapituły przedstawiono 5 wniosków o przyznanie w 2009 roku Medalu LIL. Poleconych zostało 6 osób: dr Janusz Dubejko, prof. Leszek Szczepański, prof. Maria Struzik-Wysokińska, dr Andrzej Nowiński, dr Otto Kennel oraz Gottfried Fellner.

Członkowie zapoznali się z zawartymi w listach promujących uzasadnieniami. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Kapituły.

(jj)