ORL w Lublinie przyłącza się do protestu ORL w Białymstoku
ORL w Lublinie przyłącza się do protestu ORL w Białymstoku ws. nowych uregulowań dotyczących składek członkowskich emerytów i rencistów zawartych w uchwale NRL nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 r. ORL nie zgadza się na obarczenie części emerytów i rencistów wysoką składką członkowską oraz na wprowadzenie uciążliwego trybu ubiegania się o jej obniżenie.

Rada nie widzi podstawy prawnej do żądania kserokopii zeznania PIT z roku poprzedniego w przypadku ubiegania się o ustalenie wysokości składki lub zwolnienia z obowiązku jej opłacania.

Niniejszym ORL domaga się uchylenia ww. uchwały w części dotyczącej emerytów i rencistów.