Mammogramy z Białej najlepsze!
Mammogramy z Białej najlepsze!

Na stronach internetowych biura ds realizacji programów przesiewowych ogłoszono wyniki audytu klinicznego za 2007 r. Przeprowadzono ocenę jakości zdjęć mammograficznych w ośrodkach wykonujących badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zespół oceniający punktował jakość obrazu. Wszystkie badania oceniane były niezależnie przez trzech ekspertów wybranych z listy zatwierdzonej przez krajowego konsultanta ds radiologii i diagnostyki obrazowej. W momencie oceny mammogramów dane na etykiecie­ identyfikacyjnej były utajnione. Oceniono 295 ośrodków mammograficznych w całym kraju, audytu klinicznego nie zaliczyło 111 ośrodków. Maksymalna wartość punktowa, którą można było uzyskać wynosiła 144 punkty. Najlepszy ośrodek uzyskał 139,26 punktów.

Mammogramy z Pracowni Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej uzyskały120,40 punktów, co dało jej 20 pozycję w skali kraju i 1 miejsce w województwie lubelskim.