Dyplomy wręczone
Dyplomy wręczone

 

Ponad 300 absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (217 z Wydziału Lekarskiego i 90 z Oddziału Stomatologicznego) zakończyło właśnie studia. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 25 października br. w Hali Sportowej przy ul. Chodźki.

Osobom, które otrzymały dyplomy z wynikiem celującym, LIL ufundowała nagrody książkowe.