Podziękowania
Fundacja Onkologii Ziemi Lubelskiej „Razem” serdecznie dziękuje firmie Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, za okazaną pomoc finansową, która zostanie w całości przeznaczona na działalność statutową Fundacji.

(ogł)