Od 1 stycznia 2009 wpłacamy składki na indywidualne konta bankowe
Od 1 stycznia 2009 wpłacamy składki
na indywidualne konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia ewidencji składek członkowskich z dniem 1 stycznia 2009 roku wprowadzamy system indywidualnego rozliczania wpłat za pośrednictwem osobistych kont bankowych.

W związku z tym w bieżącym numerze „Medicusa” przekazujemy Państwu numer indywidualnego konta bankowego, które będzie służyć wyłącznie do dokonywania wpłat składek członkowskich.

Numer konta znajdziecie Państwo na nalepce umieszczonej na okładce „Medicusa”. Proszę starannie sprawdzić, czy numer bankowy znajduje się pod właściwym adresem imiennym.

Uprzejmie prosimy lekarzy o opłacanie składek na indywidualne konta bankowe założone przez Izbę specjalnie w tym celu.

Nadal możliwe będzie opłacanie składek w kasie LIL.

Przewidujemy, że przez najbliższy­ rok możliwe będzie opłacanie składek za pośrednictwem zakładu pracy w formie wpłaty zbiorowej według dotychczasowych zasad.

Informacji udziela dział księgowości – tel. 081 536 04 54.

Uwaga, nowy system wpłacania składek członkowskich nie dotyczy lekarzy emerytów i rencistów niepracujących a także zwolnionych bezterminowo lub okresowo z obowiązku opłacania składek.

Numer konta znajdziecie Państwo na nalepce umieszczonej na okładce „Medicusa”. Proszę starannie sprawdzić, czy numer bankowy znajduje się pod właściwym adresem imiennym.

 

Informacje i wyjaśnienia – dział księgowości tel. 081 536 04 54