Ogłoszenie
Od 1 stycznia 2009

wpłacamy składki na indywidualne konta bankowe!

W związku z tym w bieżącym numerze „Medicusa” przekazujemy Państwu numer indywidualnego konta bankowego, które będzie służyć wyłącznie do dokonywania wpłat składek członkowskich.

Numer konta znajdziecie Państwo na nalepce umieszczonej na okładce „Medicusa”. Proszę starannie sprawdzić, czy numer bankowy znajduje się pod właściwym adresem imiennym.

 

Informacji udziela
dział księgowości

tel. 081 536 04 54