Lekarze sądowi nadal poszukiwaniLekarze sądowi nadal poszukiwani

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu zwrócił się do Lubelskiej Izby Lekarskiej z prośbą o pomoc w skompletowaniu listy lekarzy sądowych.

W powiatach: zamojskim, biłgorajskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim i janowskim brakuje lekarzy sądowych następujących specjalności: okulistyka, laryngologia, kardiologia, chirurgia, ortopedia, choroby wewnętrzne, stomatologia, ginekologia, medycyna rodzinna, neurologia, psychiatria. Dodatkowo w powiecie zamojskim potrzebni są lekarze sądowi z zakresu onkologii.

Przypominamy, że lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię;

5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6) ma tytuł specjalisty albo specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Lekarze zainteresowani pełnieniem funkcji lekarza sądowego proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do biura Lubelskiej Izby Lekarskiej, która po weryfikacji danych wyda rekomendacje i przekaże nazwiska kandydatów prezesowi właściwego sądu okręgowego.

(p)