PracaPraca

Lekarze

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” we Włodawie zatrudni na stałe pediatrę, lekarza rodzinnego, internistę. Tel. 082 572 23 00, 513 030 011

SP ZOZ w Bełżcach zatrudni specjalistę medycyny ratunkowej, anestezjologii lub chirurgii w dziale pomocy doraźnej – ratownictwo medyczne: w godz. 8.00-15.35 na umowę o pracę z perspektywą powierzenia obowiązków kierownika DPD-Ratownictwo Medyczne; oraz specjalistę medycyny rodzinnej posiadającego jednocześnie specjalizację w zakresie pediatrii na jeden dzień w tygodniu w ośrodku zdrowia. Tel. 081 516 29 26, 605 358 585

SP ZOZ w Krasnymstawie zatrudni specjalistów radiologii, neurologii, urologii, pulmonologii (lub interny do pracy na oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc). Tel. 082 576 21 70

Spółdzielnia „Lekarz” w Lublinie zatrudni specjalistów: okulistę, kardiologa, endokrynologa, urologa, laryngologa, dermatologa, ortopedę oraz ortodontę i lekarzy stomatologii zachowawczej z protetyką. Tel. 081 53 290 29

Zatrudnię lekarza rodzinnego lub rezydenta medycyny rodzinnej na dyżury popołudniowe lub przedpołudnia w POZ. Lublin. Tel. 609 730 688

SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni: pediatrę, radiologa, endokrynologa, anestezjologa, neurologa, chirurga, ortopedę, urologa oraz lekarzy kardiologów, internistów, rodzinnych, pulmonologów, ratownictwa, rehabilitacji i chcących się specjalizować. Tel. 084 696 32 96

 

Lekarze stomatolodzy

NZOZ w Puławach zatrudni stomatologa na umowę o pracę lub zlecenie. Tel. 081 887 31 40, 504 073 832

Zatrudnię stomatologa w Lublinie. Tel. 503 112 093

NZOZ w Łęcznej zatrudni stomatologów na bardzo korzystnych  warunkach. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem implantologiem. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem ortodontą. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ zatrudni stomatologa do pracy poza Lublinem (gabinet szkolny lub ogólny). Kontrakt z NFZ. Tel. 608 571 218

NZOZ w Puławach zatrudni stomatologa. Kontrakt z NFZ. Tel. 608 295 887

Stomatolog, 20 lat stażu pracy, poszukuje zatrudnienia. Tel. 503 071 178

NZOZ Orto-Complex w Zamościu zatrudni stomatologów. Atrakcyjne warunki. Tel. 084 639 08 45, 600 378 87

NZOZ Orto-Complex w Zamościu zatrudni lekarzy stomatologów. Atrakcyjne warunki. Tel. 600 378 870, 084 639 56 67