Mała zmiana w receptachMała zmiana w receptach

 

8 sierpnia 2008 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 149, poz. 944). Zmiana jest niewielka, ale istotna. Pacjentom chorującym na rzadkie, ale ciężkie schorzenie epidermolysis bullosa lekarz wystawiający receptę ma obowiązek wpisać w rubryce „choroby przewlekłe” znak „P-EB”. Jeżeli pacjentowi nie przysługują te uprawnienia, wpisuje się w odpowiedniej rubryce recepty znak „X”.

Wszystkie pozostałe leki na choroby przewlekłe do wypisywania ze znakiem „P” wystawia się na dotychczasowych zasadach. Nie ma oficjalnego komentarza, dlaczego tylko w przypadku epidermolysis bullosa należy wpisać znak „P-EB”, sygnalizujący rodzaj schorzenia.

(jj)