Wybrane zagadnienia zakażeń dróg oddechowychKonferencja naukowa

 

Wybrane zagadnienia zakażeń dróg

oddechowych

5 grudnia 2008, godz. 10.00-15.00

Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, Plac Litewski 2

Organizatorzy:

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra i Klinika Pulmonologii, Onkologii i Alergologii

Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Konferencja ma na celu przedstawienie aktualnych problemów z zakresu diagnostyki, zapobiegania i leczenia zakażeń dróg oddechowych i jest adresowana do lekarzy pulmonologów, laryngologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz mikrobiologów. Program porusza zagadnienia z pogranicza kliniki i mikrobiologii, np. właściwe pobieranie materiałów i interpretacja badań mikrobiologicznych, problemy antybiotykoterapii empirycznej, prewencja w nawracających zakażeniach.

Pełny program konferencji na stronie: www.umlub.pl w zakładce „Kalendarz imprez”

Uczestnicy konferencji otrzymują 7 punktów edukacyjnych.

Opłata za uczestnictwo: 50 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

Bank PKO S. A. 96124054971111000050039148

z dopiskiem „drogi oddechowe – grudzień 2008”

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada 2008 (formularz zgłoszenia na stronie: www.umlub.pl)

Kontakt: Katedra Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie, tel/fax: 081 742 37 81; e-mail: mikrobiologia.lekarska@yahoo.pl