Prof. Andrzej Szczeklik 

Prof. Andrzej Szczeklik urodził się w 1938 roku. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1961, kontynuował naukę na uniwersytetach w USA i Szwecji. W 1972 roku został kierownikiem Kliniki Alergii i Immunologii AM w Krakowie, którą – jako kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych – kieruje do chwili obecnej. W latach 1981-83 był prorektorem ds. nauki, a w latach 1990-93 rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Od chwili powstania Collegium Medicum jest prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół chorób serca i płuc. Przez wiele lat, do stycznia 2002 r., był krajowym specjalistą w dziedzinie medycyny wewnętrznej.

Kierował pismem „Medycyna praktyczna”. Autor ok. 550 oryginalnych prac naukowych, publikowanych m.in. w „Nature”, „Lancet”, „New England Journal of Medicine”, „Journal of Clinical Investigation”, „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”. Jest współautorem monografii oraz autorem rozdziałów w książkach międzynarodowych, publikowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii i Japonii. Członek szeregu towarzystw naukowych, w tym Papieskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk i in. Członek rad redakcyjnych wielu czasopism, m.in. „Arteriosclerosis”, „Thrombosis and Vascular Biology”, „Alergologia et Immunopatologia”.

Laureat m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagrody czasopisma „Lancet”, Royal College of Physicians w Londynie, im. Roberta A.Cooka (USA).

Przyjaciel i opiekun artystów i pisarzy, znany jest ze swoich improwizowanych występów przy fortepianie w Piwnicy pod Baranami.