Herniologia stosowanaHerniologia stosowana

 

z dr Andrzejem Chrościckim ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Woj. Szpitala Specjalistycznego im. S. Kardynała Wyszyńskiego, dyrektorem wykonawczym Polskiego Klubu Przepuklinowego, rozmawia Maria Przesmycka

Przepuklina wydaje się być błahym problemem, dla wielu pacjentów raczej kosmetycznym niż medycznym. Tymczasem Pan reprezentuje oddzielne towarzystwo herniologów – chirurgów zajmujących się leczeniem przepuklin – organizujące coroczne konferencje, z których najbliższa, już w połowie listopada, odbędzie się w Lublinie.

Nie tylko pacjenci lekceważą tę chorobę, także chirurdzy operacje przepuklin uważają za chirurgię mniejszego kalibru. Powszechne jest przekonanie, że każdy może zoperować przepuklinę. A to trochę złudne. Operacja jest dosyć trudna anatomicznie, a o jej powodzeniu decyduje staranne dobranie najodpowiedniejszej dla konkretnego pacjenta metody. Poza tym w herniologii wiele się zmienia: są nowe techniki, nowoczesne materiały. W Polsce tylko nieliczne ośrodki kliniczne zajmują się szerzej leczeniem przepuklin – największe doświadczenie ma Bydgoszcz, która zresztą była inicjatorem powołania Polskiego Klubu Przepuklinowego – a operacje przepuklin z reguły przeprowadza się w mniejszych szpitalach. I to właśnie chirurgom praktykom z takich ośrodków staramy się przekazywać informacje o nowych technikach i materiałach używanych w tego typu zabiegach. Nasze spotkania dają możliwość udziału w pokazowych operacjach i swobodnej wymiany poglądów.

Rozumiem, że sporo jest tu jeszcze do zrobienia.

Od światowych ośrodków, które zajmują się wyłącznie leczeniem przepuklin, wykonują tysiące operacji, monitorują pacjentów, dzieli nas przepaść. W USA i wielu krajach europejskich od co najmniej 20 lat standardem jest stosowanie w operacjach przepuklin siatek z włókien polipropylenowych. U nas te metody słabo się przebijają, wciąż traktowane są jako nie do końca sprawdzona nowość. I choć takie operacje są już refundowane przez NFZ, implant z siatki dostaje 50% operowanych pacjentów, podczas gdy w USA 95%.

Z tego wynikają zapewne różnice w skuteczności leczenia?

Nie mam co do tego wątpliwości. Nam się wydaje, że nie mamy nawrotów przepuklin, bo nikt nie monitoruje pacjentów po opuszczeniu szpitala, a pacjent na ponowną operację zwykle udaje się do innego szpitala. Ale ja wiem, że na 100 operacji przepuklin nawrotowych, jakie przeprowadziliśmy na naszym oddziale w ostatnich trzech latach, tylko w trzech przypadkach chorzy mieli wcześniej wszytą siatkę.

Tak naprawdę my dziś nie wiemy, ilu ludzi w Polsce choruje na przepuklinę, jaki odsetek jest leczonych i z jakim skutkiem. Dopóki nie przeprowadzimy porządnych, prospektywnych badań populacyjnych, nie stworzymy rejestru chorych, będziemy nadal działać po omacku.

Czy znana jest etiopatogeneza tworzenia się przepuklin?

Generalnie przyjmuje się, że przepukliny powstają na skutek defektu tkanki łącznej. Z wiekiem odsetek przepuklin wzrasta, za co odpowiada zmieniająca się budowa i zawartość kolagenu w tkance. Nowsze badania wskazują też na podłoże genetyczne choroby. Dlatego tak szeroko stosuje się na świecie implanty siatek, bo jeśli w czasie operacji do zaszycia przepukliny używamy tylko niepełnowartościowych tkanek chorego, duży odsetek chorych musi mieć nawrót choroby. Nasze Towarzystwo mocno propaguje i zdecydowanie zaleca stosowanie siatek. Niestety, wielu chirurgów z rezerwą podchodzi do nowych metod, niechętnie zmienia swoje przyzwyczajenia.

O czym będzie mowa na obecnej konferencji?

Między innymi będziemy pokazywać operacje wszycia siatki metodą laparoskopową, szczególnie polecaną przy przepuklinach nawrotowych. Będziemy także mówić o nowych typach siatek, które kładzie się bezpośrednio na trzewia i które nie powodują zrostów. To przyszłość tej chirurgii.

 

IX Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego odbędzie się w Lublinie w dniach 13-15 listopada. Tematem wiodącym będzie leczenie przepuklin pachwiny, a zwłaszcza powikłań i nawrotów. Bliższe informacje i program konferencji na stronie www.hernia.pl