10-lecie Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową10-lecie Stowarzyszenia Chorych na Astmę

 

Oskrzelową

 

17 października 2008 roku Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie wraz z Katedrą i Kliniką Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddziałami Lubelskimi PTA i PTChP, zorganizowało­ konferencję „Pacjent – Lekarz – Pielęgniarka”. Miejscem obrad był Trybunał Koronny w Lublinie. Sympozjum odbyło się z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia, skupiającego ludzi działających na rzecz propagowania nowoczesnego leczenia astmy i wspierania chorych.

W czasie konferencji wszyscy wykładowcy – prof. dr hab. n. med. Biruta Fąfrowicz, prof. dr hab. med. Wacław Droszcz, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki oraz dr n. hum. Ewa Humeniuk – podkreślali, że w procesie leczenia astmy konieczna jest współpraca między lekarzami, pacjentami­ i pielęgniarkami. Edukacja chorych jest niezbędna do podjęcia prawidłowej współpracy i warunkuje efektywne leczenie. Poznanie zasad i prawd dotyczących istoty choroby, jej objawów i przebiegu umożliwia chorym prawidłowe wykonywanie zaleceń lekarza prowadzącego. Chory musi mieć świadomość potrzeby systematyczności w leczeniu i przekonanie, że może utrzymywać normalny poziom aktywności życiowej i fizycznej. Nie powinien także obawiać się swej choroby.

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową wspiera edukację pacjentów, organizując zajęcia „Szkoły Astmy”, które odbywają się raz w miesiącu w sali nr 116 Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii (szczegóły na stronie http://www.umlub.pl/stowarzyszenie_chorych_na_astme_oskrzelowa_id_348.html). Propagując aktywne życie z astmą, Stowarzyszenie­ ma w swym dorobku zorganizowanie­ we współpracy z Medycznym Klubem Turystycznym wyjazdów w Bieszczady, do Lwowa i Kamieńca Podolskiego. We współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków organizacja trzykrotnie przygotowała i przeprowadziła aukcje dzieł sztuki w celu uzyskania środków na utworzenie wypożyczalni koncentratorów tlenu i inhalatorów pneumatycznych.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich chorych na astmę oskrzelową i osoby wspierające pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego do współpracy. Prosimy także lekarzy pracujących z pacjentami chorymi na astmę oskrzelową o wzbudzanie zainteresowania swoich pacjentów ideą edukacji, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach „Szkoły Astmy”.

Zofia Brzozowska

Irena Węgrzyn-Szkutnik

Paweł Krawczyk