Pięćdziesiąt lat minęło…Pięćdziesiąt lat minęło…

 

27 września 2008 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczystość odnowienia dyplomu lekarza medycyny absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie z 1958 r. Dyplomy wręczał prof. Ryszard Maciejewski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Studiowaliśmy w latach powszechnie uznawanych za trudne, ale może właśnie dzięki temu udało się nam wytworzyć niezwykle silne więzy koleżeńskie i przyjacielskie, które przetrwały ponad 55 lat.

W 1952 r. było nas na pierwszym roku 225 studentów. W 1958 r. dyplom lekarza uzyskało 180 absolwentów. Na obecne spotkanie przybyło 60 koleżanek i kolegów z różnych regionów kraju, także z zagranicy. O tym, jak silna była potrzeba udziału w tym spotkaniu, niech świadczy fakt, że przyjechały osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, o kulach, a także ociemniali z opiekunami, których witano szczególnie serdecznie.

Są wśród naszych absolwentów dyrektorzy medycznych instytutów naukowych, kierownicy katedr i klinik Akademii Medycznych, specjaliści krajowi i wojewódzcy, generałowie WP, dyrektorzy szpitali i kierownicy przychodni, a także lekarze pracujący w ośrodkach zdrowia i przychodniach rejonowych. Wielu z nas pomimo przyznanej emerytury nadal pracuje zawodowo, dorabiając do z reguły skromnych świadczeń ZUS.

Po południu, po zwiedzeniu Muzeum im. Zamoyskich w Kozłówce, udaliśmy się na mszę św. za naszych profesorów, asystentów, koleżanki i kolegów, którzy odeszli już na wieczny dyżur.

Wieczorem toczo-no niekończące się „nocne Polaków rozmowy” – z nutką refleksji o czasach studenckich, o latach pracy, o chwili obecnej, a także o poprzednich spotkaniach koleżeńskich. Ruszyliśmy też do tańca, może tylko w troszkę wolniejszym rytmie niż to dawniej bywało.

Jerzy Jakubowicz

absolwent lubelskiej AM z 1958 r.