Gonimy Europę!Rak piersi

Gonimy Europę!

 

W Polsce w ostatnich latach wskaźnik pięcioletnich przeżyć chorych na raka piersi wzrósł z 63 do 72 procent! Mimo wszystkich trudności w realizacji profilaktycznych badań mammograficznych – w skali kraju przez 2 lata przebadało się tylko 35,3% kobiet w wieku 50-69 lat – i ograniczonego dostępu do nowoczesnych terapii!

9 października Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zaprosiły lekarzy, pielęgniarki i pacjentów na konferencję „Rak piersi jako problem kliniczny i społeczny XXI wieku”.

Konferencja pomyślana została jako forum edukacyjne prezentujące nowe kierunki badań nad etiopatogenezą raka piersi, współczesne schematy leczenia farmakologicznego i chirurgicznego i populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Jan Lubiński – onkogenetyk kierujący Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, który od lat proponuje nowe spojrzenie na choroby nowotworowe i ich leczenie. Badania pracującego pod jego kierunkiem międzynarodowego zespołu udowodniły, że istnieje związek między mutacjami genów i zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór.

Zespół prof. Lubińskiego opracował test na mutacje genu BRCA1 odpowiedzialnego za podwyższone ryzyko wystąpienia raka piersi i raka jajnika. U chorych na raka piersi zidentyfikowano 20 zmian w 12 genach. To pozwala na postawienie tezy, twierdzą uczeni, że niemal wszystkie przypadki raka piersi mają uwarunowanie genetyczne. Poznano już także uwarunkowania genetyczne raka jelita grubego, prostaty, czerniaka i niektórych innych nowotworów.

Kilka miesięcy temu ten sam zespół dowiódł w badaniach klinicznych, że u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi będących nosicielkami zmutowanego genu BRCA1 zastosowanie standardowej przedoperacyjnej chemioterapii z użyciem kosztownych taksanów jest nieskuteczne, natomiast świetnie działa znana od 30 lat cis-platyna, która powoduje u tych chorych kompletną lub niemal kompletną remisję choroby.

To zdaniem uczonych oznacza, że wybór optymalnej terapii należy zacząć od analizy kodu genetycznego chorego.

Nadszedł już czas – mówił w Lublinie prof. Lubiński – żeby postępy genetyki włączać do codziennej praktyki klinicznej.

W profilaktyce oznacza to wyławianie w screeningowych badaniach osób o genetycznych predyspozycjach do zachorowania na nowotwór, wykonywanie im testów genetycznych, a nosicielom­ zmutowanych genów zapewnianie odpowiednio­ zmodyfikowanych­ badań profilaktycznych. W leczeniu opracowywanie dla chorych zindywidualizowanych terapii w oparciu o wyniki badań genetycznych.

Praktycznym efektem pobytu profesora Lubińskiego w Lublinie jest zapoczątkowanie współpracy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przy tworzeniu w woj. lubelskim rejestru kobiet nosicielek genu BRCA1 na wzór istniejącego w Szczecinie i wdrażaniu u chorych na raka piersi z mutacją tego genu cis-platyny do chemioterapii przedoperacynej.

(p)