Propozycje NFZ oburzają stomatologówKontrakty 2009

Propozycje NFZ oburzają

 

stomatologów

Negocjacje warunków umów w zakresie stomatologii rozpoczęte. Jednak takiego ich przebiegu chyba nikt się nie spodziewał. Wydawało się przecież, że czas największych „reformatorskich” zawirowań mamy już za sobą.

Proces kontraktowania umów na 2008 rok, kiedy wprowadzono nowy rozdział środków finansowych z uwzględnieniem przeliczników populacji, przebiegł wyjątkowo burzliwie (wówczas dyr. M. Wójtowicz obiecał 15% wzrost nakładów na stomatologię). W miastach wielu świadczeniodawców utraciło umowy z NFZ, inni, aby utrzymać kontrakt, zmuszeni zostali do obniżenia wartości punktu. Echa tamtych spraw jeszcze nie ucichły, nie skończyły się jeszcze procesy sądowe. Gorzkie słowa padały także pod adresem Komisji Stomatologicznej, która rzekomo o wszystkim była powiadomiona.

Ale założenia i plany to jedno, a sposób ich realizacji to drugie.

Cel zmian był uzasadniony, nikt jednak nie spodziewał się, że realizacja tych założeń nastąpi skokowo. Zabrakło dyskusji o kwotach i czasie ich przesunięć. Udało się jednak wprowadzić umowy wieloletnie. Wydawało się, że to, co dotychczas zostało ustalone, dało podstawę do spokojnych i rzeczowych rozmów. Zmiana warunków umów w drodze negocjacji powinna temu służyć.

Zwyczajowo przyjmuje się, że ustalenia finansowe obowiązujące w danym roku przechodzą jako podstawa do obliczenia nowych, wyższych wartości obowiązujących na rok następny. Niestety Fundusz zupełnie inaczej postrzega negocjacje. Świadczą o tym pierwsze propozycje finansowe przesłane świadczeniodawcom. Wg tych wyliczeń rok 2009 nie zapowiada poprawy warunków finansowania.

Wcześniejsze ustalenia centralne formułowały inne cele, m.in. konieczność dochodzenia do tabeli cen docelowych i konieczność zwiększania nakładów na stomatologię w wysokości podwójnej dynamiki planowanego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne. Nie dziwi więc fala oburzenia, która powstała wśród świadczeniodawców.

W regionie odbywają się spotkania lekarzy stomatologów, którzy zwracają uwagę na konieczność zabrania głosu przez Komisję Stomatologiczną, zobligowaną do podejmowania negocjacji warunków umów w imieniu całego środowiska.

W dniu 10.10.2008 r. odbyło się spotkanie Komisji i wystosowane zostało pismo do dyrektora LOW NFZ Andrzeja Kowalika, dotyczące warunków kontraktowania świadczeń na 2009 rok. Podjęte zostały pierwsze rozmowy i uzgodniono spotkanie Komisji z przedstawicielami LOW NFZ.

Wszelkie aktualności zamieszczane będą na stronie internetowej

www.stomatologia.oil.lublin.pl

 

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej

Janusz Kleinrok

Sekretarz Komisji Stomatologicznej

Remigiusz Caban