Od 1 stycznia 2009 wpłacamy składki na indywidualne konta bankowe

 

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia ewidencji składek członkowskich z dniem 1 stycznia 2009 roku wprowadzamy system indywidualnego rozliczania za pośrednictwem osobistych kont bankowych.

W związku z tym w bieżącym numerze „Medicusa” przekazujemy Państwu numer indywidualnego konta bankowego, które będzie służyć wyłącznie do dokonywania wpłat składek członkowskich.

Numer konta znajdziecie Państwo na nalepce umieszczonej na okładce „Medicusa”. Proszę starannie sprawdzić, czy numer bankowy znajduje się pod właściwym adresem imiennym.

Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy opłacają składki za pośrednictwem zakładów pracy, o spowodowanie wpłat na indywidualne konta bankowe lub przejście na wpłaty indywidualne.

Informacji w powyższej sprawie udziela p. Kamila Chudaszek – tel. 081 536 04 54.

Uwaga, nowy system wpłacania składek członkowskich nie dotyczy lekarzy emerytów i rencistów niepracujących a także zwolnionych bezterminowo lub okresowo z obowiązku opłacania składek.

Numer konta znajdziecie Państwo na nalepce umieszczonej na okładce „Medicusa”. Proszę starannie sprawdzić, czy numer bankowy znajduje się pod właściwym adresem imiennym.

 

Informacje i wyjaśnienia – p. Kamila Chudaszek tel. 081 536 04 54.