Praca

Praca

Lekarze

Ośrodek Medyczny DMP w Lublinie, ul. Mełgiewska 7/9, zatrudni specjalistów: kardiologa, chirurga naczyniowego, neurologa, laryngologa i okulistę. Tel. 081 710 56 78

NZOZ w Lublinie zatrudni na etat lekarza rodzinnego lub internistę na atrakcyjnych warunkach. Tel. 605 431 253

NZOZ w Izbicy zatrudni lekarza lub małżeństwo lekarskie. Zapewniamy mieszkanie. Tel. 602 520 587

SP ZOZ w Hajnówce pilnie zatrudni specjalistę pediatrę i neu rologa. Tel. 085 682 92 02, e-mail: spzoz@hajnowka.pl

SP ZZOZ w Opatowie zatrudni w szpitalu specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych. Atrakcyjne zarobki. Możliwości rozwoju. Tel. 015 868 27 06, 516 149 039, e-mail: spzzoz@opat.pl

Szpital Dziecięcy im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie zatrudni na pełny etat specjalistów II st. alergologii, neonatologii, neurochirurgii, okulistyki, rehabilitacji medycznej. Tel. 022 672 78 42, e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl

SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym pilnie zatrudni lekarza w POZ. Tel. 081 881 03 19

Zatrudnię lekarza rodzinnego w Lublinie. Tel. 501 018 451, e-mail: zdrowie@list.pl

Lekarz (lat 35) specjalista medycyny nuklearnej szuka pracy (interna lub pokrewne oddziały). Lublin, okolice. Tel. 691 784 462

 

Lekarze stomatolodzy

NZOZ w Łęcznej zatrudni stomatologów na bardzo korzystnych warunkach. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem implantologiem. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ w Łęcznej podejmie współpracę z lekarzem ortodontą. Tel. 515 299 107, 081 752 00 11

NZOZ zatrudni stomatologa do pracy poza Lublinem (gabinet szkolny lub ogólny). Kontrakt z NFZ. Tel. 608 571 218

NZOZ w Puławach zatrudni stomatologa. Kontrakt z NFZ. Tel. 608 295 887

Zatrudnię stomatologa w Lublinie. Tel. 503 112 093

HALS Healthcare zatrudni w Szczecinku stomatologów w świetnie wyposażonych gabinetach. Mieszkanie służbowe. Tel. 022 584 56 90, e-mail:healthcare@hays.pl

NZOZ „Astom” w Kazimierzu Dolnym zatrudni stomatologa (umowa NFZ + prywatna praktyka). Bardzo dobre warunki płacowe. Tel. 608 084 729, 694 300 926