II Konferencja Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny

II Konferencja Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny

 

Po pierwsze profilaktyka

 

Oddział Lubelski Kolegium Lekarzy Rodzinnych przy współpracy z Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych Pracodawców organizuje 18 października 2008 r. (sobota) o godz. 9.00 w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie II Konferencję Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny.

Wiodące tematy:

• Etyczne aspekty pracy lekarza rodzinnego

• Profilaktyka w praktyce lekarza rodzinnego (szczepienia ochronne, programy profilaktyczne w ramach umowy z NFZ)

• Poprawa jakości opieki nad pacjentem – profilaktyka pierwotna i wtórna w praktyce lekarza rodzinnego (pacjent palący – interwencje, pacjent z cukrzycą, racjonalna antybiotykoterapia)

Za udział w konferencji przewidziane są punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZ.

Opłata za udział w konferencji: 50 zł – lekarz rodzinny/lekarz POZ, 20 zł – lekarz rezydent medycyny rodzinnej, 20 zł – pielęgniarka/położna.

Udział w Bankiecie Lekarzy Rodzinnych: 150 zł od osoby

Ostateczny termin zgłoszeń – 15.10.2008

Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje pod tel. 081 751 67 13, fax 081 461 07 71, e-mail: konferencja-lublin@klrwp.pl