Lekarze o prywatyzacji

Lekarze o prywatyzacji

Czy prywatyzacja szpitali jest w stanie poprawić jakoś oferowanych przez służbę zdrowia usług? Czy może być złotym środkiem na uzdrowienie polskich szpitali?

W kolejnej sondzie przeprowadzonej w sierpniu TVN Med zapytał lekarzy, jakie jest ich zdanie na temat prywatyzacji polskiej służby zdrowia. Na sondę: Czy popierasz projekt Minister Zdrowia dotyczący całkowitej prywatyzacji szpitali?, odpowiedzieli użytkownicy portalu www.tvnmed.pl.

Wyniki sondy pokazały, że większość lekarzy pomysł wprowadzenia prywatyzacji polskich szpitali uważa za słuszny. 63,6% lekarzy biorących udział w sondzie opowiedziało się za prywatyzacją. Według nich krok ten może tylko pomóc w lepszym funkcjonowania służby zdrowia. Z korzyścią zarówno dla pacjentów, jak i samych lekarzy.

– Tak naprawdę to nie jest prywatyzacja, tylko zmiana właściciela – podkreśla przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel. – Dobrze, jeśli szpital będzie miał właściciela, który będzie zabiegał o generowanie zysku. Jednocześnie trzeba jednak urealnić nakłady na służbę zdrowia, aby szpitale-spółki nie były zmuszone do wykonywania świadczeń poniżej ich realnych cen rynkowych. Potrzebny jest więc komplet przekształceń. To, co przedstawił rząd, to jedynie jego element – podkreślił przewodniczący.

Za prywatyzacją opowiedział się również krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Zbigniew Gaciong. Według jego opinii komercjalizacja może objąć wiele rodzajów działalności. Podobnie można przypuszczać, że w odniesieniu do szeregu usług medycznych (np. diagnostyki) możliwe jest oparcie się na całkowicie komercyjnych firmach (outsourcing). Prof. Gaciong wyraził jednak pewne zaniepokojenie:

– Osobiście obawiam się, że komercjalizacja placówek medycznych doprowadzi nie do obniżenia jakości usług, ale wyeliminowania z oferty usług „wysokiego ryzyka finansowego”, np. onkologii, chirurgii ogólnej (chory z ostrym zapaleniem trzustki może wyczerpać budżet oddziału), leczenia ludzi w wieku podeszłym obciążonych wieloma schorzeniami.

30,45% medyków odpowiadających w sondzie nie poparło pomysłu Minister Zdrowia. Dla tych lekarzy prywatyzacja wcale nie wpłynie pozytywnie na poprawę polskiej służby zdrowia. Według opinii jednego z nich niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa:

– Po pierwsze, możliwość nastawienia się wyłącznie na zysk. Po drugie, możliwość sprzedaży szpitali na cele niezwiązane ze świadczeniem usług.