Odeszli…

Odeszli…

Dr Henryk Chiżniak

(1930–2007)

17 sierpnia 2007 roku pożegnaliśmy Henryka Chiżniaka – lekarza, kierownika Rejonowej Przychodni Lekarskiej PKP w Dorohusku.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie podjął pracę w kolejowej służbie zdrowia. Pozostał jej wierny aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku.

Całe swoje życie ten specjalista medycyny kolejowej i chorób wewnętrznych poświęcił ludziom w potrzebie i lokalnej społeczności. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną Odznaką „Zasłużony dla Transportu” i innymi odznaczeniami i dyplomami.

Był człowiekiem bardzo skromnym, cichym, oddanym swoim pacjentom.

Społeczność kolejowa i mieszkańcy Dorohuska mówili o Nim: „nasz lekarz”. To najlepiej świadczy o zaufaniu, jakim darzyli Jego kompetencje i sumienność.

Żegnamy Go ze smutkiem, zachowując o Nim najlepszą pamięć.

Koleżanki i Koledzy z Kolejowej Służby Zdrowia