Bądźmy razem

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów

Bądźmy razem

Po wypoczynku wakacyjnym przekazujemy program pracy Komisji do końca 2008 roku.

• 30 października 2008 (czwartek) „Rok Herberta” – w wykonaniu i reżyserii kolegów Wojciecha Citkowskiego, Ali Bronowskiej, Stanisławy Jakubowskiej-Kusz.

• W październiku na prośbę kolegów odbędzie się wycieczka do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego i na kabaret Jana Pietrzaka. Termin po ostatecznym ustaleniu przekażemy zainteresowanym koleżankom i kolegom.

• 29 października spektakl „Wszystko dobre, co się dobrze kończy”.

• 27 listopada –spotkanie czwartkowe „Obrona Lwowa – MORTUI SUNT UT LIBERI VIVAMUS” – poprowadzi prof. Władysław Stążka i kol. Helena Rodziewicz.

• W listopadzie w zależności od zainteresowania możliwość zakupu biletów na „Traviatę”.

• 18 grudnia (czwartek) odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 12–14 pełnione są dyżury Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. W przypadku problemów finansowych prosimy o kontakt, tel. 081 53 604 55 (lub 65).

Maria Jakubowska