Świadczenia emerytalne i rentowe lekarzy w województwie lubelskimŚwiadczenia emerytalne i rentowe lekarzy w województwie lubelskim

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Naczelnej Izby Lekarskiej zwróciła się do wszystkich lekarzy emerytów z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na pełne rozeznanie statusu materialnego tej grupy. Dane zawarte w ankiecie mają stanowić konkretną podstawę do ubiegania się o zmianę przepisów mających wpływ na poprawę sytuacji materialnej i zdrowotnej lekarzy seniorów.

W połowie maja br. do lekarzy medycyny i lekarzy dentystów emerytów i rencistów wysłaliśmy 1668 anonimowych ankiet dotyczących sytuacji materialnej naszego środowiska. Otrzymaliśmy 700 wypełnionych ankiet (42%), 30 zwrotów z powodu nieaktualnych adresów, a w 4 przypadkach z powodu śmierci lekarza.

Zestawienia anonimowych 700 ankiet przekazaliśmy do Przewodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów Naczelnej Izby Lekarskiej celem dalszej, ogólnopolskiej analizy. Nie mogliśmy się oprzeć jednak chęci sprawdzenia, jaka jest wysokość emerytur w województwie lubelskim, w których mediana wynagrodzeń w publikowanych zestawieniach m.in. Sedlak&Sedlak jest najniższa w Polsce.

W zestawieniu nie ujęto 38 lekarzy medycyny i dentystów posiadających inne świadczenia: emerytura + renta zawodowa, emerytura + dodatek rodzinny, emerytura + dodatek kombatancki (będzie to analizowane odrębnie).

Należy wziąć pod uwagę, że emerytury lekarzy były wynikiem pracy co najmniej w dwóch miejscach: szpital i dyżury, szpital i przychodnia. Z tego bardzo skromnego wstępnego zestawienia wynika, że emerytury do 1500 zł posiada 16,6% lekarzy (78 lekarzy na 470), a dentystów aż 60,8% (90 na 148 ankietowanych).

Ciekawe, że założenie postawione w 1947 r.: „doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli”, przestrzegane jest do dziś.

 

Maria Jakubowska

Wysokość świadczenia w zł

 

Emeryci lekarze

 

Emeryci dentyści

 

Renciści lekarze i dentyści

 

 

liczba

 

odsetek

 

liczba

 

odsetek

 

liczba

 

odsetek

 

< 1000

 

4

 

0,8

 

9

 

6,1

 

6

 

14,3

 

1001–1500

 

74

 

15,7

 

81

 

54,7

 

23

 

54,7

 

1501–2000

 

168

 

35,7

 

49

 

33,1

 

8

 

19,0

 

2001–2500

 

140

 

29,7

 

8

 

5,4

 

2

 

4,8

 

2501–3000

 

71

 

15,1

 

0

 

0

 

3

 

7,1

 

3001–3500

 

11

 

2,3

 

1

 

0,7

 

0

 

0

 

3501–4000

 

2

 

0,4

 

0

 

0

 

0

 

0

 

> 4000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

razem

 

470

 

ca 100

 

148

 

100

 

42

 

ca 100