Rodzą się standardy

Diagnostyka i terapia dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu

Rodzą się standardy

Zarząd Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji od 2006 roku rozpoczął prace nad uporządkowaniem zasad leczenia dzieci z porażeniem mózgowym.

Zapobieganie stanom zagrożenia zdrowia i życia noworodków, których konsekwencją może być wczesne uszkodzenie mózgu, to najważniejsza profilaktyka mózgowego porażenia dziecięcego. Kobiety z ciążą zagrożoną objęte są opieką w wyznaczonych ośrodkach o III poziomie referencyjności (szpitale kliniczne). Dzieci z ciąży zagrożonej przechodzą pod specjalistyczną opieką neonatologów. I co dalej? Dalej niestety problem mają przede wszystkim rodzice.

Chcemy przedstawić Państwu uporządkowany schemat – propozycje wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością wynikającą z wczesnego uszkodzenia mózgu. Dziękujemy wszystkim, którzy już zapoznali się z tą propozycją i przekazali nam cenne uwagi: dr med. Henryce Sawulickiej-Oleszczuk – konsultantowi wojewódzkiemu ds. neonatologii, dr. med. Witoldowi Lesiukowi – ordynatorowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii DSK, dr. med. Mirosławowi Jasińskiemu – ordynatorowi Oddziału Neurologii Dziecięcej DSK, kolegom i koleżankom z Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamoścu, Oddziału Rehabilitacji DSK i wielu innym osobom. Nasze propozycje przedstawiliśmy na zebraniu Zarządu Głównego PTReh oraz na Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji we wrześniu 2008 r.

Jeszcze wiele osób chcielibyśmy zapytać o zdanie, dlatego tą drogą zwracamy się z apelem i prośbą do wszystkich, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą nam pomóc – dla dobra dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, ale też dla nas, pracujących z tymi dziećmi, abyśmy nie pracowali w chaosie. Przedstawiamy materiał do dyskusji, jesteśmy otwarci na wprowadzenie poprawek – kontakt: e-mail: jtaczala@wp.pl

 

dr med. Jolanta Taczała

przewodnicząca Sekcji Dzieci i Młodzieży PTReh, Oddział Rehabilitacji Dziecięcej DSK