Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna

Dzień Wszystkich Świętych jest szczególny. Miliony Polaków przemierzają często setki kilometrów, by ofiarować modlitwę, złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz na grobach swoich najbliższych. Refleksja, że nieobecność w naszym życiu ludzi nam drogich jest zjawiskiem nieodwracalnym, wzmacnia poczucie dotkliwej straty i krzywdy, jaką zgotował nam los.

Zmierzając do miejsc ostatecznego spoczynku, często przechodzimy obok zaniedbanych mogił, na których nikt nie zapalił świeczki ani nie złożył wiązanki. W dniu Wszystkich Świętych szczególnie to widać. Mijając zaniedbane groby, zastanawiamy się czasami, kim byli ci, którzy w zaniedbanej często mogile oczekują na ponowne przyjście Zbawiciela.

Wśród takich opuszczonych grobów znajdują się czasem mogiły lekarzy. Mam świadomość, że nie tylko w naszym województwie jest ich bardzo wiele. W wrześniu staraniem Lubelskiej Izby Lekarskiej odnowiono tablicę poświęcona pamięci doktora Sztejna na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej. Troska o miejsca spoczynku naszych koleżanek i kolegów jest w moim przekonaniu nie tylko obowiązkiem samorządu lekarskiego, ale również powinnością i naturalnym odruchem każdego z nas. Warto o tym pamiętać w dniu Wszystkich Świętych na wszystkich cmentarzach, gdzie lekarze pojawią się, aby zapalić światełko pamięci na grobach swoich bliskich. Być może tuż obok odnajdziecie zaniedbany lekarski grób. Nie przechodźcie, proszę, obok niego obojętnie.

19 września na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej oprócz innych problemów dużo czasu poświęcono dyskusji na powyższy temat. Przypadki zaniedbanych lekarskich grobów zgłaszajcie do lubelskiej Izby bądź do siedzib delegatur. W miarę możliwości będziemy się starać, aby przywracać pamięć o tych, którzy dziś często są zapomniani, a przecież swoją pracą na rzecz bliźnich zasłużyli na pamięć i szacunek.

Być może w niedalekiej przyszłości powstanie przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej rejestr miejsc pochówku lekarzy, aby na żadnym lekarskim grobie nie zabrakło w dniu Wszystkich Świętych zapalonego znicza i wiązanki kwiatów.

 

 

 

a.ciolko@interia.pl, tel. 0 601 28 33 16