CSSA w Lublinie wspólnie z UMCS

CSSA w Lublinie wspólnie z UMCS

 

ogłasza nabór na 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie:

 

administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia
w Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

 

Lublin, ul. Spokojna 7a, tel/fax (0-81) 532 04 79, 743 79 13

e-mail: szkolenia@cssa.lublin.pl, www.cssa.lublin.pl