Dr hab. Janusz Kleinrok w gronie ekspertówDr hab. Janusz Kleinrok
w gronie ekspertów

Minister Zdrowia powołał dr. hab. Janusza Kleinroka w skład zespołu ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o wpis na listę Ministra Zdrowia placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie protetyki stomatologicznej.