Aktualizujmy dane w rejestrze lekarzy

Aktualizujmy dane w rejestrze lekarzy

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – Zespół ds. Rejestracji i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu oraz Zespół ds. Prywatnych Praktyk Lekarskich uprzejmie przypomina wszystkim lekarzom – członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej, o konieczności zgłaszania do biura Izby wszelkich zmian dotyczących:

• zmiany miejsca zatrudnienia,

• zmiany miejsca zamieszkania oraz zmiany adresu do korespondencji,

• zmian związanych z prowadzeniem indywidualnej/specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej,

• zmiany nazwiska,

• uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych.

Informacje te są niezbędne do aktualizacji Okręgowego Rejestru Lekarzy prowadzonego przez Lubelską Izbę Lekarską.