Oświadczenie KSLP

Oświadczenie KSLP

Zarząd Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wyraża głębokie uznanie dla Koleżanki Wandy Skrzypczak – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie za Jej postawę w obronie życia nienarodzonego dziecka.

Poszanowanie godności każdego człowieka i ochrona każdego życia stanowi fundament powołania lekarskiego. Nasza Koleżanka, mimo medialnej presji opowiadając się za życiem, postąpiła zgodnie z lekarskim sumieniem, budząc szacunek całego środowiska lubelskich położników. Stało się to w dniach, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznawał zaszczytny tytuł doktora honoris causa pani doktor Wandzie Półtawskiej – żarliwej obrończyni życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Jednocześnie wspieramy wszelkie działania księdza Krzysztofa Podstawki, dyrektora Domu Samotnej Matki, wieloletniego asystenta naszego Stowarzyszenia, służące odbudowie poczucia wartości ludzkiego życia oraz osobistego i społecznego poszanowania rodzicielstwa: macierzyństwa i ojcostwa.

 

Przewodniczący Oddziału KSLP

dr n. med. Janusz Dubejko

Wiceprzewodnicząca Oddziału KSLP

dr hab. n. med. Teresa Widomska-Czekajska

 

Lublin, 20 czerwca 2008 r.

Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności.

Sługa Boży Jan Paweł II